Audit intern & Expertiză contabilă
 
audit financiar & expertiza contabilaExpertiza este activitatea de cercetare efectuată de un auditor ce are calitatea de expert cu scopul de a stabili adevărul într-o situaţie, problemă sau litigiu.

Expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente şi în evidenţa tehnic-operativă şi contabilă anumite fapte, împrejurări, situaţii, etc. de natură financiar-contabile.

Expertiza contabilă este misiunea dată unui expert de a controla registrele, conturile şi actele justificative ale unui agent economic în scopul de a furniza părţilor interesate datele pentru o echitabilă regularizare a situaţiei.

Expertiză contabilă

Expertize contabile de calitate utilizând metode specifice ştiinţei contabilităţii, fundamentate pe baza documentelor contabile pe care ni le puneţi la dispoziţie;
Expertiză contabilă judiciară;
Expertiză contabilă amiabilă;
Evaluarea patrimoniului societăţii;
Activitate de cenzorat;
Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
Raportare semestrială;
Situaţie financiară anuală simplificată;
Verificarea şi certificarea bilanţului contabil.

Audit financiar

Audit financiar conform standardelor naţionale şi internaţionale de raportări şi a reglementărilor conforme cu directivele europene;
Auditarea situaţiilor financiare la cererea beneficiarului;
Audit statutar sau contractual (conform standardelor internaţionale de audit IAS);
Retratarea situaţiilor financiare conform IAS şi IFRS;
Revizuirea situaţiilor financiare (due diligence);
Asistenţă în caz de fuziune, divizare, lichidare societăţi.
 
 
Contact
 
SC ProEuroCont Expert SRL
Suceava - Şcheia, Str. Teilor nr. 2
(lângă Piscina Titanic)

Telefon / Fax: 0230 22 11 77
Mobil: 0726 49 99 90


e-mail: office@proeurocont.ro
web: www.proeurocont.ro
     
Consultanţă fiscală   Contabilitate   Audit & Expertiză   Evaluări   Resurse umane   Reorganizare
 
 
Consultanţa fiscală acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfăşurare a activităţii unei firme. Unele dintre cele mai ...
detalii »
  Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea ...
detalii »
  Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist ce are calitatea de expert cu scopul de a stabili ...
detalii »
  Evaluarea contabilă constă în asocierea unui sistem de costuri, preţuri, tarife şi valori la elementele patrimoniale ...
detalii »
  Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere şi experienţă ...
detalii »
  Procedura reorganizării judiciare se declanşează prin cererea de intrare în insolvenţă pe care debitorul aflat în insolvenţă ...
detalii »
 
     
©2009-2019 SC ProEuroCont Expert SRL Suceava - audit financiar intern si expertiza contabila, audit statutar, bilant de lichidare.
Creare site & optimizare pentru Google - SANNET.