Contabilitate
 
firma de contabilitate in SuceavaContabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice", în care scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori".

IMPORTANT
Toate situaţiile contabile pot fi vizualizate ONLINE de către beneficiar, de la sediul său.

AVANTAJE
Cunoaşterea în timp real:
+ soldul din extrasul de cont bancar;
+ situaţia datoriilor către furnizori;
+ situaţia creanţelor clienţi;
+ situaţia stocurilor;
+ situaţia TVA-ului de plată sau de încasat;
+ alte situaţii şi liste configurabile la cererea clientului.

Contabilitate de gestiune

Evidenţa global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor
Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
Evidenţa analitică şi sintetică clienţi, furnizori;
Evidenţa mijloace fixe, calculul amortizării.

Contabilitate financiară

Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderii, după caz, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;
Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;
Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;
Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;
Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;
Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune către parteneri, furnizori sau clienţi externi;
Lucrări specifice pentru participarea la licitaţii publice de oferte;
Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;
Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil;
Informări periodice privind schimbările legislaţiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
Participarea cu ocazia verificării contabilităţii de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare şi fiscale;
Întocmirea de dosare credite, dosare leasing;
Obţinerea de certificate fiscale, certificate constatatoare;
Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară.
 
 
Contact
 
SC ProEuroCont Expert SRL
Suceava - Şcheia, Str. Teilor nr. 2
(lângă Piscina Titanic)

Telefon / Fax: 0230 22 11 77
Mobil: 0726 49 99 90


e-mail: office@proeurocont.ro
web: www.proeurocont.ro
     
Consultanţă fiscală   Contabilitate   Audit & Expertiză   Evaluări   Resurse umane   Reorganizare
 
 
Consultanţa fiscală acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfăşurare a activităţii unei firme. Unele dintre cele mai ...
detalii »
  Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea ...
detalii »
  Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist ce are calitatea de expert cu scopul de a stabili ...
detalii »
  Evaluarea contabilă constă în asocierea unui sistem de costuri, preţuri, tarife şi valori la elementele patrimoniale ...
detalii »
  Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere şi experienţă ...
detalii »
  Procedura reorganizării judiciare se declanşează prin cererea de intrare în insolvenţă pe care debitorul aflat în insolvenţă ...
detalii »
 
     
©2009-2019 SC ProEuroCont Expert SRL Suceava - firma de contabilitate, contabil autorizat.
Creare site & optimizare pentru Google - SANNET.