Reorganizare judiciară
 
reorganizare judiciara, insilventa, lichidare societati SuceavaProcedura reorganizării judiciare se declanşează prin cererea de intrare în insolvenţă pe care debitorul aflat în insolvenţă sau într-o stare iminentă de insolvenţă o înaintează tribunalului. La această cerere, societatea trebuie să anexeze în mod obligatoriu o serie de acte, printre care se numără şi declaraţia prin care debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura de reorganizare.

Formularea cererii şi anexarea actelor solicitate trebuie efectuată cu multă atenţie deoarece în cazul în care nu sunt depuse toate actele cerute de Legea Insolvenţei sau actele depuse sunt incomplete, judecătorul va dispune intrarea debitorului în procedura simplificată a falimentului, chiar dacă acesta şi-a manifestat intenţia de a intra în procedura de reorganizare.

Insolvenţa

Ce este insolvenţa?
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. Insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

Lichidarea

Lichidarea societăţii comerciale, ca urmare a dizolvării ei, se face, în principal, în interesul asociaţilor. După terminarea operaţiunilor de repartizare a activului net între asociaţi, procedura lichidării societăţii comerciale este încheiată.

Potrivit art. 260 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, după terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să solicite Oficiului Registrului Comerţului radierea înmatriculării din Registrul Comerţului în termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net între asociaţi.
 
 
Contact
 
SC ProEuroCont Expert SRL
Suceava - Şcheia, Str. Teilor nr. 2
(lângă Piscina Titanic)

Telefon / Fax: 0230 22 11 77
Mobil: 0726 49 99 90


e-mail: office@proeurocont.ro
web: www.proeurocont.ro
     
Consultanţă fiscală   Contabilitate   Audit & Expertiză   Evaluări   Resurse umane   Reorganizare
 
 
Consultanţa fiscală acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfăşurare a activităţii unei firme. Unele dintre cele mai ...
detalii »
  Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea ...
detalii »
  Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist ce are calitatea de expert cu scopul de a stabili ...
detalii »
  Evaluarea contabilă constă în asocierea unui sistem de costuri, preţuri, tarife şi valori la elementele patrimoniale ...
detalii »
  Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere şi experienţă ...
detalii »
  Procedura reorganizării judiciare se declanşează prin cererea de intrare în insolvenţă pe care debitorul aflat în insolvenţă ...
detalii »
 
     
©2009-2022 SC ProEuroCont Expert SRL Suceava - reorganizare judiciara, insolventa, lichidare, faliment.
Creare site & optimizare pentru Google - SANNET.