Resurse umane
 
resurse umane, evidenta personal, REVISALObiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere şi experienţă în acest domeniu, astfel încât să fie obţinute performanţe optime şi sigure, folosind cele mai adecvate metode.

Există două categorii de obiective: strategice (pe termen lung, care au în vedere organizarea şi planificarea resurselor umane), şi operaţionale (de natură tactică şi administrativă, care au în vedere conducerea zilnică a grupurilor de muncă).

• Recrutare şi selecţie de personal;
• Decizii privind desfacerea / suspendarea contractelor de muncă din diverse motive;
• Întocmirea, actualizarea şi depunerea registrului de evidenţă al salariaţilor (Revisal) ori de câte ori este cazul;
• Eliberarea de adeverinţe de orice tip pentru salariaţi;
• Training;
• Evaluare personal;
• Întocmirea contractelor individuale de muncă;
• Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă;
• Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
• Întocmirea adeverinţelor de salariu;
• Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
• Întocmirea, depunerea şi urmărirea dosarelor de personal;
• Consultanţă privind salarizarea;
• Achiziţii cărţi de muncă;
• Completarea cărţilor de muncă;
• Depunerea cărţilor de muncă la ITM;
• Completarea actelor adiţionale cu modificare salarii, funcţie, normă de lucru sau durată de muncă;
• Întocmirea documentelor pentru obţinerea repartiţiilor de la AJOFM;
• Lista privind posturile vacante obţinută de la AJOFM;
• Depunere repartiţii la ITM;
• Întocmirea statelor de plată;
• Întocmirea dosarelor de pensionare;
• Depunerea declaraţiilor rectificative;
• Calculul concediilor şi evidenţa medicalelor;
• Calculul şi evidenţa concediilor de maternitate;
• Calculul şi evidenţa concediilor de odihnă;
• Întocmirea adeverinţelor pentru salariaţi;
• Întocmirea fişierelor pentru bănci - plata pe card;
• Plata salariilor pe card;
• Calculul impozitelor pe salarii;
• Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale, comisionului pentru cărţi de muncă, asigurări pentru şomaj;
• Întocmirea dosarelor de personal;
• Întocmirea şi depunerea statelor de plată a salariilor la ITM;
• Întocmirea pontajelor;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor de sănătate;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor de CAS;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor de Şomaj;
• Întocmirea şi depunerea declaraţiilor pentru comisionul ITM.
 
 
Contact
 
SC ProEuroCont Expert SRL
Suceava - Şcheia, Str. Teilor nr. 2
(lângă Piscina Titanic)

Telefon / Fax: 0230 22 11 77
Mobil: 0726 49 99 90


e-mail: office@proeurocont.ro
web: www.proeurocont.ro
     
Consultanţă fiscală   Contabilitate   Audit & Expertiză   Evaluări   Resurse umane   Reorganizare
 
 
Consultanţa fiscală acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfăşurare a activităţii unei firme. Unele dintre cele mai ...
detalii »
  Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea ...
detalii »
  Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist ce are calitatea de expert cu scopul de a stabili ...
detalii »
  Evaluarea contabilă constă în asocierea unui sistem de costuri, preţuri, tarife şi valori la elementele patrimoniale ...
detalii »
  Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere şi experienţă ...
detalii »
  Procedura reorganizării judiciare se declanşează prin cererea de intrare în insolvenţă pe care debitorul aflat în insolvenţă ...
detalii »
 
     
©2009-2022 SC ProEuroCont Expert SRL Suceava - resurse umane, evidenta personal, REVISAL.
Creare site & optimizare pentru Google - SANNET.